Tax Affairs

De fiscalisten van Bojko & Partners beslaan in de eerste plaats uiteraard alle facetten van de belastingwetgeving, inclusief het verzorgen van belastingaangiften.

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor advisering ter zake van:

  • vermogensplanning
  • successieplanning
  • bedrijfsopvolging
  • reorganisaties
  • vermogensbescherming
  • oprichting en beheer van vennootschappen en trusts

Particulieren en met name ondernemers krijgen vaak te maken met meerdere adviseurs, zoals: belastingadviseur, assurantietussenpersoon, accountant, advocaat en notaris.

Onze ervaring heeft geleerd dat de afstemming tussen de diverse disciplines niet altijd optimaal is. Middels het stellen van kritische vragen trachten wij vast te stellen of er “geen gaten zijn”. 

Waar nodig begeleiden wij u bij het optimaliseren van uw situatie zonder daarbij te pretenderen op alle gebieden zelf volledige deskundigheid mee te brengen. Indien specialistische kennis vereist is zullen wij die in overleg met de cliënt raadplegen binnen Bojko & Partners (en indien niet beschikbaar bij een van onze samenwerkingspartners). Het is derhalve in eerste instantie niet van belang wie uw adviseur is of bijvoorbeeld bij welke maatschappij uw verzekeringen zijn afgesloten. Het enige dat van belang is, is dát het geregeld is, dan wel geregeld wordt.