Interim Management

Bojko & Partners verzorgt interim management op directie- en middenkaderniveau voor complexe organisaties als overheden, verzekeringswezen en professionele dienstverleners; veeleisende organisaties met een ingewikkelde en soms gevoelige problematiek. Dat vereist een professionele benadering, door een manager die snel tot de kern weet door te dringen. De aanpak daarbij is resultaatgericht waardoor het zicht op het proces niet vertroebelt. Verankeren van de verbetering van effectiviteit en resultaatgerichtheid in de organisatie is een garantie voor continuïteit.