Administration

Wat doet Bojko & Partners voor ondernemers

Inboeken administratie/Projectadministraties

Uw administratie wordt door onze medewerkers snel en vakkundig uitgevoerd, zodat te allen tijde up to date informatie kan worden verstrekt. Tevens wordt bij het inboeken al direct rekening gehouden met fiscale en andere wettelijke regels.

Inboeken en bijhouden van Debiteuren en crediteuren administraties

Een belangrijk onderdeel van de financiële administratie is de debiteuren administratie. Debiteuren zijn klanten aan wie een factuur (rekening) is gestuurd maar die nog niet hebben betaald. Zij hebben daarom een soort kortlopende schuld bij u lopen voor dit bedrag. Debiteuren zijn belangrijker dan menig (met name startend) ondernemer beseft. Ongeveer één op de vier faillissementen ontstaat wegens een slechte debiteuren administratie.

Lang openstaande rekeningen hebben een negatief effect op de liquiditeit van een onderneming. Indien rekeningen op tijd betaald worden, levert dit iedere onderneming geld op in de vorm van tijd en rente. Daarnaast kunt u dit geld goed gebruiken om uw eigen leveranciers te betalen en om investeringen te doen.

Natuurlijk is ook de crediteuren administratie niet te verwaarlozen. Leveranciers willen net als u niet op hun geld moeten wachten. De betalingstermijnen die zijn afgesproken moet u nakomen. Als u dit niet doet loopt u het risico dat leveranciers u niet of vertraagd leveren hetgeen mogelijke gevolgen heeft voor uw bedrijfsuitvoering. Tevens zullen de extra kosten voor te laat betalen van facturen aanzienlijk oplopen.

De voordelen van een goed Debiteurenbeheer beleid:

 • Continuïteit van uw debiteurenbeheer
 • Kortere gemiddelde betalingstermijnen
 • Liquiditeitsverbetering
 • Afname van dubieuze debiteuren
 • Afname openstaand saldo
 • Professionele benadering debiteuren

Wat kunnen wij als Bojko & Partners voor u doen:

 • Inzicht creëren in de openstaande posten
 • Continuïteit aanbrengen in het debiteuren- en crediteurenbeheer
 • Verminderen van het aantal openstaande posten
 • Verminderen van het aantal dubieuze debiteuren
 • Bemiddelen bij disputen en klachten