Corporate Recovery

Een bedreiging van de continuïteit vraagt om snel handelen.

Bojko & Partners heeft het voordeel dat het niet alleen een plan van aanpak kan formuleren, maar dit ook daadwerkelijk en snel kan uitvoeren.

Daartoe beschikt Bojko & Partners over een breed en ervaren team dat in een groot aantal bedrijven in zeer uiteenlopende branches dit soort werkzaamheden al heeft uitgevoerd.

De aanpak van Bojko & Partners kenmerkt zich daarbij door de volgende zaken:

  • Bojko & Partners werkt altijd in teamverband. Als u een opdracht door ons laat uitvoeren, is er altijd een van de partners die als ‘sparrings partner’ fungeert. Door de expertise van nog een partner krijgt de opdrachtgever meer zekerheid ten aanzien van de continuïteit en tevens de expertise van nog een van de partners.
  • Naast het adviseren en/of coachen van het zittend management is Bojko & Partners, indien gewenst, in staat het bedrijf zelf te leiden en de statutaire verantwoordelijkheid over te nemen.
  • De partners van Bojko & Partners zijn actieve professionals en kennen het klappen van de zweep dan ook vanuit de praktijk.
  • Bojko & Partners opereert altijd onafhankelijk.