Legal Activities

“Als een man begint met zekerheden zal hij eindigen met twijfel, maar als hij zich ermee tevreden stelt te beginnen met twijfels, zal hij eindigen met zekerheden.” Francis Bacon

De recente gebeurtenissen op de kredietmarkt laten zien dat de buitenwereld heel snel kan veranderen. Ondernemingen die organisatorisch en juridisch zwak zijn ondervinden daarvan de problemen. Een partner bij Bojko & Partners treedt met regelmaat op als curator in faillissementen en als advocaat in procedures. Wij kennen de scenario’s die uw onderneming kunnen overkomen en we kennen de hierbij behorende risico’s.

Wij hebben de kennis en de instrumenten in huis om uw onderneming te wapenen tegen tegenslagen. Onze advisering strekt zich uit over de gehele (juridische) organisatie:

 • strategische keuzes
 • rechtsvorm/concernorganisatie
 • allocatie van activa
 • allocatie van passiva
 • allocatie van activiteiten
 • allocatie van personeel
 • personeelsbeleid
 • inkoop- en verkoopbeleid
 • financiële relaties
 • huisvesting
 • fiscale organisatie

Uw juridische keuzes van nu hebben verstrekkende gevolgen voor de toekomst. Wij maken de risico’s inzichtelijk en beheersbaar en we laten u de goede keuzes maken.