Advisory

Bij Bojko & Partners is de Advisory tak verdeeld in de volgende disciplines:

IFRS SME
De specialisten van Bojko & Partners kunnen U begeleiden bij de overgang van Dutch GAAP naar IFRS. IFRS SME is specifiek gericht op kleine en middelgrote ondernemingen.

Business Valuations Light

  • Wat is de waarde van uw bedrijf of het door u over te nemen bedrijf?
  • Hoe kan de waarde van uw bedrijf verbeterd worden?
  • Hoe kunt u meer waarde uit een overname halen?
  • Wat zijn de waardebepalende factoren of juist niet en voor wie eigenlijk?

Makkelijke vragen die lastig in uitwerking kunnen zijn.

In ons handelen laten wij ons immers leiden door verwachtingen en mogelijkheden en deze zijn bij ieder individu of iedere groep verschillend.

De tijdsgeest en het collectief bepalen meest waarschijnlijk acceptatie over onze verwachtingen en dus de waarde die wij aan een zaak toekennen. Het beeld van de economische wereld van 2 jaar geleden is heel anders dan die van vandaag.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Een onafhankelijke en objectieve bedrijfswaardering (going concern en op basis van de DCF-WACC methode of de APV methode)
  • Strategische review en scenario ontwikkeling
  • Analyse en objectieve fact finding
  • Ontwikkelen van verbeterpunten om de waarde te verhogen

Wettelijke accountantscontroles

De wettelijke controle leidt in bijna alle gevallen ook tot een aanpassing van uw administratieve organisatie en de inrichting van uw financiële administratie. Daar kun je op twee manieren mee omgaan. Of omdat het nu eenmaal moet, zodat plichtmatig alleen het noodzakelijke wordt aangepast. Of van de gelegenheid gebruik maken om te zorgen dat de organisatie van de administratie sneller, betere en betrouwbaarder management informatie oplevert. Die bovendien sneller en beter te controleren is door uw accountant. Dat is goed voor uw business. En het bespaart behoorlijk op de controlekosten. Bojko & Partners heeft een samenwerkingsverband met een gerenommeerd accountantskantoor waardoor wij onze klanten ook deze service kunnen aanbieden. Tevens zijn wij gemachtigd om zelfstandig samenstelverklaringen op te stellen en af te geven.

Financieringen/Pensioenen

Bij Bojko & Partners werken wij met specialisten op het gebied van financiële planning, zakelijke verzekeringen, pensioenen en financieringen. Zowel zakelijk als privé wordt uw toekomst in kaart gebracht en daar waar mogelijk geoptimaliseerd. Als onafhankelijk intermediair kunnen zij terecht bij een groot aantal gerenommeerde banken en bank-verzekeraars. U kunt zo profiteren van de jarenlange ervaring en arrangementen. Uw financiële beslommeringen kunt u dus met een gerust hart aan hen overlaten zodat u zich kunt richten op uw core business